Nieuwe website: Een investering, géén kostenpost

Geschreven door Bastiaan Peters op . Geplaatst in Artikelen

Website is een investering geen kostenpost

Een nieuwe of verbeterde website is met het oog op een snel veranderende online wereld vaak een noodzakelijk stap om uw concurrentie voor te blijven. De ‘out-of-pocket’ uitgaven voor de website ontwikkeling hebben invloed op uw bedrijfsresultaten. Maar deze uitgaven kunt u boeken als investering in plaats van een kostenpost.

AXP Accountants & Belastingadviseurs

Een website (laten) maken kost vaak veel tijd en geld. Het is daarom belangrijk alle mogelijke middelen in te zetten om de kosten te drukken. De belastingdienst helpt hier ook een stuk in mee. Hieronder legt AXP Accountants & Belastingadviseurs kort uit wat de mogelijkheden zijn en waar je op moet letten.

Investeringsaftrek

Voor investeringen bestaat, onder voorwaarden, de mogelijkheid een extra bedrag van de winst af te trekken, namelijk de investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek geldt niet alleen voor de traditionele investeringen in machines of computers, maar ook voor websites. Voor de toepassing van deze faciliteit gelden grofweg drie belangrijke voorwaarden:

  • het bedrag van de investering moet minimaal 450,- euro zijn en moet op de balans worden opgenomen;
  • het totaalbedrag van de investeringen mag in een jaar niet hoger zijn dan 301.800,- (2011);
  • de website mag niet voor 70% of meer worden doorverhuurd aan derden.

Naast deze algemene voorwaarden, geldt voor websites ook nog een belangrijke aanvullende voorwaarde. De investeringsaftrek is alleen van toepassing als een bedrag ineens wordt betaald voor de ontwikkeling van de website. Als de website namelijk wordt “gekocht” voor een bedrag ineens, maar daarnaast periodiek ook nog betaald moet worden voor het gebruiksrecht van de website, dan mag de investeringsaftrek niet worden geclaimd. Hier wordt de website dan ook geen eigendom van je onderneming. Het is dus van groot belang, dat de site eigendom wordt van de onderneming. Eventuele periodieke betalingen die zien op onderhoud, aanpassingen of hosting, hebben dan ook geen gevolgen voor de investeringsaftrek en vormen geen probleem. Voor alle bedragen, zie onderaan deze factsheet.

Willekeurig of versneld afschrijven

Voor startende ondernemers geldt nog een extra mogelijkheid. Zij mogen de investering in de website in een keer afschrijven. Uiteindelijk kan een bedrag van maximaal 128% van de kosten van de website van de winst worden afgetrokken. Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. Een startende ondernemer laat door Omprela een website bouwen. De kosten bedragen € 10.000,-. Er wordt in 2011 een winst voor belastingen gemaakt van € 80.000,-. Voor de eenvoud worden er verder geen investeringen gedaan. Van deze winst mag dan een bedrag van 128% x 10.000 = € 12.800 worden afgetrokken. In dit voorbeeld scheelt dit in 2011 een bedrag van € 6.656,- aan inkomstenbelasting.

Ben je geen startende ondernemer meer, met andere woorden: ben je al langer dan 3 jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting of werk je vanuit een besloten vennootschap (BV), dan mag geldt de bovenstaande mogelijkheid niet voor jou. Wel is het dan mogelijk gebruik te maken van de regeling versneld af te schrijven. Je schrijft dan de website dan in 2 jaar versneld af in plaats van in de gebruikelijke termijn van 5 jaar. Let op: de regeling versneld af te schrijven geldt nog voor investeringen in 2011, maar omdat dit een tijdelijke maatregel is in het kader van de crisis, kan het zijn dat deze voor investeringen in 2012 niet meer geldt.

Bedragen Investeringsaftrek

De investeringsaftrek behelst een aftrek van de winst ter grootte van een percentage van het totale bedrag aan investeringen. Dit totaalbedrag moet in elk geval de € 2.200,- (2011) overstijgen en bedraagt de aftrekpost een percentage van 28% van het totale investeringsbedrag (tot € 54.324,-), Tussen € 54.324 en € 100.600 bedraagt de investeringsaftrek € 15.211 (vast bedrag) en tussen 
€ 100.600 en € 301.800 bedraagt de investeringaftrek € 15.211 verminderd met 7,56% van het bedrag dat de € 100.600 te boven gaat. Als het totaalbedrag van de investeringen in een jaar boven de € 301.800,- uitstijgt vervalt het recht op de investeringsaftrek.

Deze factsheet is bedoeld als algemene informatie. Belastingadvies is altijd maatwerk, dus raadpleeg altijd je eigen adviseur voor de gevolgen voor jou of neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

AXP Accountants & Belastingadviseurs
www.axp.nl
(020) 3308785
amsterdam@axp.nl

Labels:,

Trackback vanaf uw site.

Bastiaan Peters

Interessant? Volg ons ook op Twitter!

Geef uw reactie